Организација

У организационом смислу ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је јединствена целина, а Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.
Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, предузеће је организовано по секторима и службама. Организациона шема предузећа приказана је на слици.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица:

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица 01.11.2021.

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs