Менаџмент

Директор
Милан Милић, дипл. инж. саобр.
Е-пошта: milan.milic@jgpnis.rs

Радна биографија- Милан Милић

Надзорни одбор
1. Сања Милијић Милојковић, мастер правник и дипломирани економиста – председник
Радна биографија- Сања Милијић Милојковић

2. Јово Радаковић, дипл. инж. маш. – члан
Радна биографија- Јово Радаковић

3. Лазар Гајић, дипл.прав. – члан
Радна биографија – Лазар Гајић

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs