Легитимације за субвенционисани превоз

ЛЕГИМАЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДИХ ШКОЛА
Ко остварује право:Редовни ученици средњих школа
Потребна документација:Фотографија 2,5 х 3 цм и потврда из школе о редовном школовању за текућу школску годину
Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА СТУДЕНТЕ
Ко остварује право:Редовни студенти до 26 година старости
Потребна документација:Потврда са факултета о редовном студирању за текућу школску годину, индекс или лична карта на увид  и фотографија 2,5 х 3 цм
Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ЛИЦА СТАРИЈА ОД 70. ГОДИНА
Ко остварује право:Лица старија од 70.година чији је износ пензије изнад 26.483,00 динара до износа  38.416,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша.
Потребна документација:Задњи пензиони чек, фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија 2,5 х 3 цм
Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Ко остварује право:а) Пензионери чија висина пензије не прелази 20% изнад номиналног нивао социјалне сигурности. Тај износ пензије за појединца – носиоца пензије износи 9.411,6 дин .За свако пунолетно лице се на износ носиоца права додаје 4.706,4 динара,  а за дете до 18 година  се додаје 2.823,6 динара.

б) Пензионери између 65-70 година чија примања по основу пензије не прелазе износ најниже пензије 13.454,10 дин. у Републици Србији са пребивалиштем на територији града Ниша.

Потребна документација:а)  задњи пензиони чек, изјава дата у месној канцеларији о броју чланова породичног домаћинства  кao и да је пензија једини извор прихода, фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија 2,5 х 3 цм

б)   задњи пензиони чек, лична карта на увид и фотографија 2,5 х 3 цм

Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ИНВАЛИДЕ
Ко остварује право:а) Војни инвалиди рата од V do X групе са пребивалиштем на територији града Ниша

б) Цивилни инвалиди рата од V do VII групе са пребивалиштем на територији града Ниша.

Потребна документација:Решење фонда ПИО о утврђивању својства  војног инвалида рата или цивилног инвалида рата одређене категорије, фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија 2,5 х 3 цм.
Цена издавања: 200,00 динара

НАПОМЕНА:

Избегла и интерно-расељена лица могу остварити своја права уколико припадају некој од наведених категорија и уколико имају боравиште на територији града Ниша.

Потребна документација: фотокопија избегличке легитимације или легитимације интерно расељеног лица, фотокопија пријаве боравишта код ПУ у Нишу, као и документа потребна за издавање легитимације категорије којој припадају

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs