Доплатне карте и опомене

Ако се путник затекне у возилу без возне карте или исправе, лице овлашћено за контролу је дужно да поступа по Одлуци Скупште града о јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша, тј. да му на лицу места наплати доплатну карту у износу од 1000,00 динара, односно да му изда опомену за плаћање доплатне карте у износу од 1000,00 динара коју ће путник моћи да измири у року од 8 дана од дана изадавања.

Уколико путник коме је издата опомена за плаћање доплатне карте не измири своје обавезе у надевеном року против њега ће бити покренут прекршајни поступак.

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs