Иницијатива за промену цене карата

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша покренула је према надлежној Градској управи иницијативу за промену цена карата у систему јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша од 01. јуна 2022. године.

Појединачне карте за једну вожњу
Р.б. Врста појединичних карата (Зона) НОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ (дин)
1 I 80
2 I+II 105
3 I+II+III 120

 

Месечне карте
р.бр. Категорија врста НОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ
1 месечне карте за организовани превоз радника “на име” I 2.640
2 I+II 3.510
3 I+II+III 4.410
9 месечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I 1.850
10 I+II 2.460
11 I+II+III 3.085
12 месечне карте за превоз редовних  студената I 1.850
14 I+II 2.460
15 I+II+III 3.085
17 месечне карте за превоз:
– пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша,
– пензионера од 65 до 70 година живота чија  примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша,
– војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша,
I 1.850
18 I+II 2.460
19 I+II+III 3.085
21 месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25000 динара до износа oд 38.179,00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I 1.320
22 I+II 1.755
23 I+II+III 2.205

 

Полумесечне карте
р.бр. Категорија врста НОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ
1 полумесечне карте за организовани превоз радника “на име” I 1.585
2 I+II 2.105
3 I+II+III 2.645
9 полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школа I 1.110
10 I+II 1.475
11 I+II+III 1.850
12 полумесечне карте за превоз редовних  студената I 1.110
14 I+II 1.475
15 I+II+III 1.850
17 полумесечне карте за превоз:
– пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша,
– пензионера од 65 до 70 година живота чија  примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша,
– војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша
I 1.110
18 I+II 1.475
19 I+II+III 1.850
21 полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа од 38,179.00 динара, са пребивалиштем на територији града Ниша I 790
22 I+II 1.055
23 I+II+III 1.325

 

Цена доплатне карте 2000 дин са ПДВ-ом.

Прочитајте и:

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs