Иницијатива за промену цене карата

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша покренула је према надлежној Градској управи иницијативу за промену цена карата у систему јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша од 01. јуна 2022. године.

Појединачне карте за једну вожњу
Р.б.Врста појединичних карата (Зона)НОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ (дин)
1I80
2I+II105
3I+II+III120

 

Месечне карте
р.бр.КатегоријаврстаНОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ
1месечне карте за организовани превоз радника “на име”I2.640
2I+II3.510
3I+II+III4.410
9месечне карте за превоз редовних ученика средњих школаI1.850
10I+II2.460
11I+II+III3.085
12месечне карте за превоз редовних  студенатаI1.850
14I+II2.460
15I+II+III3.085
17месечне карте за превоз:
– пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша,
– пензионера од 65 до 70 година живота чија  примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша,
– војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша,
I1.850
18I+II2.460
19I+II+III3.085
21месечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 25000 динара до износа oд 38.179,00 динара, са пребивалиштем на територији града НишаI1.320
22I+II1.755
23I+II+III2.205

 

Полумесечне карте
р.бр.КатегоријаврстаНОВЕ ЦЕНЕ СА ПДВ
1полумесечне карте за организовани превоз радника “на име”I1.585
2I+II2.105
3I+II+III2.645
9полумесечне карте за превоз редовних ученика средњих школаI1.110
10I+II1.475
11I+II+III1.850
12полумесечне карте за превоз редовних  студенатаI1.110
14I+II1.475
15I+II+III1.850
17полумесечне карте за превоз:
– пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша,
– пензионера од 65 до 70 година живота чија  примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша,
– војних инвалида рата од V до X групе и цивилних инвалида рата од V до VII групе, са пребивалиштем на територији града Ниша
I1.110
18I+II1.475
19I+II+III1.850
21полумесечне карте за превоз лица старијих од 70 година која имају примања већа од 15.684,04 динара до износа од 38,179.00 динара, са пребивалиштем на територији града НишаI790
22I+II1.055
23I+II+III1.325

 

Цена доплатне карте 2000 дин са ПДВ-ом.

Прочитајте и:

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs