Коментар текста објављеног на сајту gradjanin.rs

Поводом текста објављеног на сајту gradjanin.rs дана 12.07.2016. године, под насловом „Дирекција за јавни превоз ради у плусу, али нејасни трошкови“, дајемо следећи коментар:

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (у даљем тексту: Дирекција) је почев од 2011. године, кад је основана, увек исказивала позитивне финансијске резултате у пословању и успешно обављала делатности које јој је Скупштина Града Ниша, као оснивач, доделила.

Дирекција тренутно нема никаква кредитна задужења и све обавезе према добављачима, пореске и друге обавезе, као и све обавезе према запосленима уредно измирује.

То значи да констатација у тексту да је од почетка стварања, по први пут ово јавно предузеће радило позитивно није тачна и верујемо да је аутор текста само погрешно разумео излагање директора Дирекције на седници Скупштине Града Ниша, одржаној дана 12.07.2016. године. Директор је на седници истакао да су у првих шест месеци 2016. године, остварени најбољи резултати од почетка функционисања интегрисаног тарифног система јавног превоза у Нишу, да Град Ниш не само да није имао никаква додатна издвајања за финансирање јавног превоза, већ је остварен и суфицит од преко 24.000.000 динара.

ОВДЕ можете видети и одговоре на питања које је  одборник Срђан Нонић, из одборничке групе Доста је било, поставио директору Дирекције на седници Скупштине Града Ниша, одржаној дана 12.07.2016. године.

Прочитајте и:

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs