Саопштење за јавност

Поводом текста који је дана 12.01.2016. године објавила Коалиција за надзор јавних финансија под насловом „Суд потврдио: Ниш оштећен за најмање 120 милиона динара“, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша даје следеће саопштење за јавност:

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

            Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је Решењем бр. 4-00-46/2015 од 30.01.2015. године одбила захтев за заштиту права Грађанског надзорника „Топлички центар за демократију и људска права“ из Прокупља у поступку јавне набавке услуга превоза путника на територији града Ниша, као неоснован. Комисија је у Решењу констатовала да је Дирекција имала намеру да покрене преговарачки поступак у којем би позвала понуђаче да цене из претходног поступка учине прихватљивим, у којој ситуацији би биле загарантоване цене из претходног поступка, али да је управо на инсистирање грађанског надзорника покренут поступак који је резултирао ценама које јесу веће од цена из претходно спроведеног поступка.

По тужби грађанског надзорника  Управни суд је Пресудом бр. II-3 У. 4790/15 од 03.12.2015. године поништио Решење Републичке комисије и вратио предмет на поновно одлучивање.

Међутим, у пресуди се уопште не помиње било каква штета за Град Ниш, већ се само констатује да образложење оспореног решења није потпуно, пошто се у њему не наводи да је вођен записник о преговарању и нису наведени докази о начину вођења преговарачког поступка. Дирекција је благовремено доставила Републичкој комисији све те доказе и она је све то имала у виду приликом доношења решења. Све ово указује да решење Комисије није суштински оспорено, већ је то учињено из очигледно формалних разлога.

Подвлачимо да пресудом Управног суда није поништен део тендера за градски и приградски превоз путника у Нишу, већ само Решење Републичке комисије од које се практично тражи да своје решење усклади са образложењем из пресуде.

Напомињемо да све ово има за циљ да само направи панику код грађана Ниша и створи утисак да је буџет Града Ниша оштећен, што није тачно.

Резултати новог система јавног превоза довели су до уштеда у градском буџету од више стотина милиона динара (Град више не плаћа преко 130 милиона динара годишње ангажовање кондуктера; субвенције су вишеструко смањене: 2012. године – 199.000.000 динара, 2013. године – 138.000.000 динара, 2014. године: 108.000.000 динара, а 2015. године – 64.000.000 динара), и служиле су као пример за израду и спровођење тендера за јавни превоз у Београду и Крагујевцу.

Иначе, предметни господин „стручњак за Прокоп, Београд на води, војску, полицију, хеликоптере, маркетинг, породилишта, школе, итд“, који је иначе због својих иступа удаљен са седнице Одбора за финансије Народне скупштине Републике Србије, очигледно води политичку хајку против Градоначелника Града Ниша и ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, а у спрези са појединим медијима, све са циљем блаћења у сусрет предстојећим изборима.

Прочитајте и:

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs