САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Овим путем обавештавамо грађане Ниша, кориснике јавног превоза, да је дана 7.12.2018. године ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша раскинула Уговор о јавно приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији града Ниша са превозником „Ћурдић“, коме је овим Уговором поверено обављање превоза на пакету линија број 3. Разлог за раскид уговора је грубо непоштовање Уговорних обавеза од стране превозника, односно обављање превоза у обиму мањем од 85% на месечном нивоу на једној линији.
Наиме, превозник „Ћурдић“ је од септембра месеца ове године, почео са знатним одступањем од утврђеног реда вожње на линији број 6: Железничка станица – Дуваниште – Скопска, које се огледало у свакодневном губљењу полазака на поменутој линији, поготово у јутарњем шпицу када путници треба да оду на посао, у школу, на факултет, код лекара и сл. Поред наведеног, превозник Ћурдић нас је у протеклом периоду у четири наврата обавештавао о својој намери да обустави превоз на линијама које су му поверене Уговором што додатно даје повод за забринутост у поуздано обављање превоза. Проблем је кулминирао у октобру, када је превозник на линији број 6 од предвиђеног броја полазака реализовао свега 82%! О свему овоме сведочи и огромно незадовољство јавности, пре свега корисника превоза на поменутој линији, чије су примедбе свакодневно упућиване Дирекцији за јавни превоз и Градским општинама, као и Градоначелнику лично. Утврдивши да превозник у значајној мери не поштује обавезе из наведеног Уговора, Дирекција је превознику „Ћурдић“ дала рок од 10 дана да исправи уочене неправилности и настави са испуњавањем обавеза преузетих овим Уговором, што се пре свега односи на свакодневно поштовање и реализацију планираног реда вожње.
Како превозник ни у остављеном року није испуњавао обавезе из Уговора, Дирекција је одлучила да једнострано раскине Уговор са поменутим превозником. Напомињемо да грађани Ниша немају разлога за забринутост јер ће Дирекција за јавни превоз Града Ниша у току данашњег дана предузети све мере из своје надлежности у циљу обезбеђивања редовног одвијања јавног превоза на линијама на којима је превоз обављао превозник „Ћурдић“, како би грађанима Ниша била пружена квалитетна и поуздана услуга јавног превоза.

Прочитајте и:

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР (CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

0800/018-802

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs